Hvordan reagerer du når barnet ditt er midt i ett raseri anfall og følelsene til barnet eksploderer? Blir du også sint og kjefter eller vet du ikke hvordan du skal reagere? Dette er nok også litt avhengig av dagsformen. Du er virkelig ikke alene om dette! Dette er noe av det den vanskeligste rollen vi har som foreldre. Dette er slitsomt og gi følelsen av å miste helt kontrollen.

Barn trenger ofte hjelp av foreldre til å forstå hvorfor de føler som de gjør. Hvorfor blir de sinte og frustrerte? Hvorfor blir de lei seg? Det er viktig at vi som voksne prøver å forstå de ulike følelsene til barnet. Sette oss inn i barnets situasjon. Dette kan du gjøre ved å stille spørsmål. «Nå tror jeg du ble lei deg»? «Ble du såret»? «Jeg ser du er sint, er det fordi…»? Vær rolig og vis medfølelse og varme. Da lærer barnet å forstå og takle sine egne følelser. Når barnet føler seg forstått er det lettere for dem å føle trygghet og bli roligere.

Som foreldre er det vår rolle å forstå følelsene til barnet, ikke ta bort følelsene.

Så husk å sette ord på dine egne følelser, forstå og stille spørsmål ved barnets følelser.

Trude Hjelm Ulvesæter