Selvtillit er et begrep som vi ofte bruker. Mer presist handler selvtillit om å ha tro på sin egen evne til å prestere i en gitt situasjon. Derfor vil selvtilliten variere med situasjonen. Du kan ha høy selvtillit når du er på en arena som du er godt kjent med, og vet at du behersker den. Da vil du lett fremstå som selvsikker.

Ros er det viktigste verktøyet for å øke selvtilliten til barnet. Ros barnets atferd, ikke barnet. Et barn med dårlig selvtillit har ikke noen tiltro til egne evner og prestasjoner. Dersom man roser evnen, vil ikke det stemme med barnets eget selvbilde. Hvis man roser selve handlingen, vil det i mindre grad være på kollisjonskurs med selvbildet.

For eksempel: I stedet for å si «den var fin» eller «det var bra», si heller: «Det var en flott tegning du har laget!»

Fokuser på det positive, overse det negative! Gi mye oppmuntring!

Denne videoen fra Bufetat er et fint eksempel.

Når vi stilles ovenfor utfordringer vi aldri har vært i før trenger vi en annen opplevelse; selvfølelse. Selvfølelse eller selvaktelse, selvbevissthet, er å akseptere seg selv som den en er, og være bevisst sin egen verdi. Selvfølelsen går dypere. Du trenger god selvfølelse for å takle motgang.

Det er en sammenheng mellom selvfølelse og selvtillit, og vi trenger å bygge begge.

Vi som foreldre må sørge for at barna våre får muligheter til å lykkes, til å mestre noe, og gi dem gode tilbakemeldinger for det de er. Det gir dem positive erfaringer, som igjen er grunnlaget for en positiv selvutvikling.

Se barna og ta vare på dem!