Dyrevelferdsloven slår fast at det bare er personer over 16 år som kan ha eneansvar for et dyr, så det er foreldrene i familien som må være hovedansvarlig for et kjæledyr.

Et dyr skaper trygghet for barnet og lærer dem å ta ansvar og bli mer omsorgsfulle. Et dyr gir barnet en god følelse av å være betydningsfull.

Forskning viser også at barn som har dyr er mer populære blandt ander barn og at de synes selv at de fungerer veldig bra sosialt.

Det er mye fint med å ha et dyr, men det er også mye ansvar. Det å skaffe seg et dyr må være veloverveid og gjennomtenkt fra de voksnes side. Det er de voksne som må ta ansvaret, og det er viktig at de voksne også har lyst til å skaffe seg et dyr. Man må ikke la seg presse av barna og gi etter dersom man ikke er så interessert selv.

Trude Hjelm Ulvesæter