Når barna lager strekene sine på papir, viser de oss ikke bare en tegning, de gir oss også en viktig del av seg selv. De viser oss hva de ser, hvordan de føler og hvordan de tenker.

De fleste barn elsker å tegne og male. De lager mye og det hoper seg opp. Ta ut det beste de lager og ta vare på det. Her er flere ulike måter å gjøre det på.

  1. Kjøp ferdig rammer med lerret som barna kan male rett på. Dette kan man finne på flere plasser som fek Clas Ohlson.
  2. Ha en egen skisse bok liggende fremme som barna kan tegne og skrive i.
  3. Lag en perm til hvert barn med plastikk lommer hvor du kan legge inn de beste arbeidene. Fint å sitte og blad i sammen og vise frem.
  4. Kjøp enkle, små A4 rammer. Det finnes mange plasser man kan finne dette. Feks Ikea. Lag en vegg med mange kunstverk.

Gi barna mulighet til å være kreative! Legg til rette for at de kan utfolde seg og rydd jevnlig i papir og tegnesaker slik at det blir enkelt å starte opp.

Lykke til!