Søskensjalusi starter gjerne like før eller etter at det andre barnet er født, og fortsetter vanligvis med konkurranse om blant annet oppmerksomhet og leker gjennom hele oppveksten. Barnet kan bli trist, sint og føle seg mindre verdt. Sjalusi er vanligere hos barn som er nær i alder.

Foto: Pexels

Flere tegn på søskensjalusi:

 • Barnet begynner å tisse på seg igjen, selv om det har sluttet å bruke bleier
 • Barnet snakker med babyspråk eller later som det ikke kan snakke
 • Barnet føler seg truet
 • Barnet trekker seg inn i seg selv
 • Barnet blir vanskelig eller ulydig
 • Barnet blir sutrete og masete

Råd til foreldre:

 • Vær gode rollemodeller.
 • Ikke gjør store endringer eller endre rutiner ved ankomst av ett nytt barn.
 • Gjør fine ting sammen.
 • Alene tid med hvert barn er viktig.
 • Anerkjenn barnas følelser.
 • Skap en allianse mellom dere store. Snakk om alt det den store kan gjøre som ikke babyen kan.
 • Gi barnet nærvær og vanlig god omsorg når de ikke ber om det og når de gjør det.
 • Overse mye av sjalusioppførselen og gi masse respons når de spør om noe på en vanlig måte.
 • Ikke overdriv trøstig.
 • Still vanlige krav.
 • Vis forståelse.
 • Informer besteforeldre og andre om at det kan være lurt å ta seg litt ekstra av den store og ikke kaste seg over babyen når de kommer.
 • Husk å hvil deg!
 • Si til barnet «hva kan jeg gjøre for deg, hva ønsker du nå, hva kan jeg hjelpe deg med», fremfor «hvorfor gjør du dette hele tiden»? Hvorfor-spørsmål er sjelden noe sjakktrekk fordi de ofte oppleves som avhør eller beskyldninger.
 • Still heller hva-spørsmål. Hva hendte nå? Forstå situasjonen og normaliser den.
 • Pappa kan ha en mer sentral rolle.

Unngå å handle ut ifra barnets atferd, men forsøk heller å forstå hva barnet ønsker å formidle med adferden.